Tekst og fortelling

Artikler om mangt til magasiner og blader. Her kan du lese noe av det jeg har hatt på trykk.

Foredrag

Jeg holder foredrag om bland annet kvalitetsikring og prosjektledelse. Bli prosjektleder i eget liv! – Styre egen hverdag når en har fått helseutfordringer og sykdom, så en gjør hensiktsmessige valg for best mulig livskvalitet.

Kontakt

Ta kontakt!