Foredrag

Her er kort omtale av noen av foredragene jeg holder.

Bli prosjektleder i eget liv!

  • Styre egen hverdag når en har fått helseutfordringer og sykdom, så en gjør hensiktsmessige valg for best mulig livskvalitet.
  • Opplæring av prosjektstyring av små prosjekter.
  • Bruk av prosjektstyringsverktøy.
  • Utarbeidelse av prosjektplan, sette gode mål, legge opp rutiner slik at fremgangen i prosjektet blir sikret og fulgt opp.

Andre tema:

  • Pasientens perspektiv
  • Brukermedvirkning
  • Likepersonarbeid
  • Kvalitetssikring