Foredrag

Her er kort omtale av noen av foredragene jeg holder.

Bli prosjektleder i eget liv!

 • Styre egen hverdag når en har fått helseutfordringer og sykdom, så en gjør hensiktsmessige valg for best mulig livskvalitet.
 • Opplæring av prosjektstyring av små prosjekter.
 • Bruk av prosjektstyringsverktøy.
 • Utarbeidelse av prosjektplan, sette gode mål, legge opp rutiner slik at fremgangen i prosjektet blir sikret og fulgt opp.

Andre tema:

 • Pasientens perspektiv
 • Brukermedvirkning
 • Likepersonarbeid
 • Stressmestring
 • Layout
 • Presentasjonsteknikk
 • Kvalitetssikring