Foredrag

Her er kort omtale av noen av foredragene jeg holder.

Bli prosjektleder i eget liv!

 • Styre egen hverdag når en har fått helseutfordringer og sykdom, så en gjør hensiktsmessige valg for best mulig livskvalitet.
 • Opplæring av prosjektstyring av små prosjekter.
 • Bruk av prosjektstyringsverktøy.
 • Utarbeidelse av prosjektplan, sette gode mål, legge opp rutiner slik at fremgangen i prosjektet blir sikret og fulgt opp.

Kvalitetssikring – Internkontroll

 • Hva er internkontroll og kvalitetssikring?
 • Hvorfor kvalitetssikring og internkontroll?
 • Hva skal vi kvalitetssikre?
 • Bygge opp kvalitetssikringssystemet.
 • Sette gode mål for kvalitetssikringsarbeidet.
 • Hva kjennetegner gode mål? Hvordan komme i gang?
 • Ansvarlige i kvalitetssikringsarbeidet.
 • Organisering av arbeidet.
 • Kartlegge dagens situasjon, hvilke lover gjelder for oss?
 • Utarbeide en verdikjede.
 • Systemets omfang og størrelse, hva skal vi kvalitetssikre?
 • Sentrale områder i systemet: Avviksbehandling, Reklamasjonsbehandling og Internrevisjon.

Andre tema:

 • Pasientens perspektiv
 • Brukermedvirkning
 • Likepersonarbeid
 • Stressmestring
 • Layout
 • Presentasjonsteknikk